Jak wyglądał dawny handel w naszym mieście? Dowiesz się w MZKiD

2020-06-29 13:43:52, Maciej Kowalczyk

Od 16 czerwca w Muzeum Etnograficznym na bulwarach zobaczyć można wystawę czasową " „W otoczeniu kupca. Miary i wagi na ziemiach polskich”. W muzeum możemy podziwiać wnętrze sklepu kolonialnego z początku XX wieku, wagi, artykuły reklamowe i zdjęcia. Na zainteresowanych czekają też warsztaty.

Na wystawie znajdują się towary, które można było wówczas nabyć w sklepach, wytworzone przez firmy miejscowe, zakłady polskie, jak również produkty importowane. Dużą część wyposażenia stanowi bogata kolekcja towarów produkowanych i oferowanych przez założoną w 1816 r. włocławską fabrykę cykorii Ferdynanda Bohma.

W dalszej części ekspozycji poświęconej kupiectwu zaprezentowana została ikonografia w postaci fotografii i reklam, pokazująca wygląd witryn i wnętrz włocławskich sklepów z lat 1918–1939 oraz informująca o ich asortymencie. Dopełnieniem tej tematyki jest kolejny wątek włocławski, w postaci pamiątek po Oddziale Kujawskim Stowarzyszenia Kupców Polskich i miejscowych szkołach handlowych. Ekspozycję poświęconą kupiectwu zamyka niewielki, jednak ciekawej z uwagi na przeznaczenie, zbiór przedmiotów zawierających treści reklamowe. W tej grupie znajdują się: pojemniki, filiżanki, formy do galaretek, popielnice, płatniki i inne. Ten różnorodny zbiór łączy wspólny mianownik, którym jest dodatkowa ich funkcja, polegająca na promowaniu określonego produktu lub wytwórcy.

Zaprezentowane zostały także niezbędne i często wykorzystywane w handlu przyrządy metrologiczne tj. miary masy i przyrządy do pomiaru masy (odważniki różnych typów, kolekcja wag kilku systemów). W tej kategorii pokazano również gęstościomierze zbożowe jako przyrządy pomiarowe, wyposażone w wagi równoramienne, służące do wyznaczania charakterystyki zboża, zwanej gęstością zboża w stanie zsypnym. Wystawa uzupełniona została o miary długości i powierzchni w postaci przymiarów, taśm wstęgowych, łańcuchów mierniczych czy liniałów wyrażanych w jednostkach systemu metrycznego bądź w miarach wprowadzonych na ziemie polskie przez państwa ościenne. Dopełnieniem ekspozycji jest pokazanie miar pojemności i objętości zarówno dla ciał sypkich i cieczy (pojemniki kontrolne, miary zbożowe, podwielokrotne wiadra rosyjskiego).

Już jutro zaś w muzeum ruszają warsztaty "Pomierzymy, poważymy po kupiecku". Podczas zajęć, organizowanych w ramach wakacyjnych warsztatów w MZKiD, nie tylko będzie można podziwiać zgromadzone na wystawie eksponaty, ale także nauczyć się obsługiwać stare wagi, a nawet wykonać własną. Szczegóły dotyczące zapisów znaleźć można na stronach internetowych muzeum.

Wystawa w całości składa się z zabytków zgromadzonych we włocławskim muzeum. Czynna będzie do października.

(Inf. prasowa MZKiD)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz