Zamknij X

Jak korzystać z placów zabaw. Aktualne wytyczne

2020-06-18 08:53:00, Maciej Kowalczyk

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na otwartym powietrzu.

Wytyczne są zebrane w osiemnastu punktach. Chodzi m.in. o to, że uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). Opiekunowie natomiast powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy). W przypadku gdy dziecko korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie ma na jego terenie innych osób.

Wszystkie wytyczne na ten temat są dostępne na stronie tutaj

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz