Powstanie projekt rozbudowy Zespołu Szkół Muzycznych i SP 12

2020-06-12 09:28:05, Maciej Kowalczyk

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”.

Podstawę do opracowania dokumentacji będzie stanowiła koncepcja urbanistyczno - architektoniczna rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej Nr 12.

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: wykonania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych oraz dla potrzeb wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentację projektową sporządzi Architekt Radosław Guzowski z siedzibą w Warszawie, z ceną oferty brutto wynoszącą 184 500,00 zł.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz