Zamknij X

Prawie 1,5 mln złotych dotacji na remonty

2020-06-09 12:13:55, Maciej Kowalczyk

10 nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji zostanie odnowionych w 2020 roku dzięki wsparciu Gminy Miasto Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Łączna suma dotacji do remontów wyniesie 1 437 889,85 zł – informuje serwis rewitalizacja.eu.

To już druga edycja miejskiego programu skierowanego do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Samorząd Włocławka wspiera realizację prac lub robót budowlanych. W 2020 roku do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 15 wniosków, spośród których 11 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym. 10 z nich zostało pozytywnie zaopiniowanych pod względem merytorycznym przez Komisję do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji i poddane analizie.

W wyniku kilkutygodniowej pracy, Komisja zweryfikowała 10 wniosków, w tym zasadność wnioskowanego zakresu robót, a co za tym idzie, wysokość możliwego wsparcia. Ostatecznie Prezydentowi Miasta Włocławek zarekomendowano udzielenie dotacji dla 10 nieruchomości na łączną kwotę 1 437 889,85 zł.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz