Wybierz zdalny kontakt - zachęca Urząd Skarbowy

2020-05-29 09:05:17, Maciej Kowalczyk

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie. Co prawda, gdy sytuacja jest wyjątkowa i nie możemy załatwić naszej sprawy zdalnie wizyta w urzędzie jest możliwa, jednak podlega ograniczeniom - przypomina "skarbówka".

Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Nasze deklaracje, pisma i inne dokumenty możemy też wrzucić do wystawionych w urzedzie urn, lub skontaktować się z US telefonicznie:

  • PIT – nr telefonu 54 42-32-211 (bez działalności); 54 42-32-202; 54 42-32-204; 
  • 54 42-32-206; 54 42-32-207; 54 42-32-208; 54 42-32-273; 54 42-32-266; 54 42-32-210; 54 42-32-255
  • VAT – nr telefonu 54 42-32-202; 54 42-32-204, 54 42-32-206, 54 42-32-207; 54 42-32-208; 54 42-32-273; 54 42-32-266; 54 42-32-210; 54 42-32-255; 54 42-32-147; 54 42-32-236; 54 42-32-270;
  • CIT – nr telefonu 54 42-32-203; 54 42-32-274
  • spadki/darowizny – nr telefonu 54 42-32-188; 54 42-32-159; 54 42-32-184; 54 42-32-187;
  • 54 42-32-112 (PCC) ; 54 42-32-113 (PCC) ; 54 42-32-163 (PCC) ; 54 42-32-239
  • rejestracja podatników – nr telefonu 54 42-32-116; 54 42-32-117, 54 42-32-298
  • egzekucja administracyjna – nr telefonu 54 42-32-277; 54 42-32-195; 54 42-32-192; 54 42-32-199; 54 42-32-193; 54 42-32-196; 54 42-32-278; 54 42-32-198
  • rachunkowość podatkowa – nr telefonu 54 42-32-218 (ryczałt); 54 42-32-216 (PIT-37); 54 42-32-217 (ryczałt , PIT-37); 54 42-32-254 (działalność +płatnik); 54 42-32-218 (działalność +płatnik); 54 42-32-252 (VAT)
  • komórka wierzycielska – nr telefonu 54 42-32-126 (ulgi, raty) ; 54 42-32-127 (ulgi, raty); 54 42-32-130 (zastawy); 54 42-32-215 (upomnienia); 54 42-32-225 (upomnienia); 54 42-32-296

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy poprzez e-usługi lub telefonicznie możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym we Włocławku w trzy wyznaczone w tygodniu dni :

• poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00
• środy w godz. 9.00 – 15.00
• piątki w godz. 9.00 – 13.00

Musimy jednak pamiętać, że jednorazowo do urzędu wejść może tylko 12 interesantów, którzy mogą przebywać tylko w miejscu obsługi klienta i muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego oraz nosić maseczkę. Przy wejścu do budynku należy zdezynfekować ręce, lub założyć rękawiczki. Urząd Skarbowy prosi też o stosowanie się do poleceń pracowników.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz