Od dziś przedszkolaki i klasy I - III mogą wrócic do swoich placówek

2020-05-25 08:20:07, Maciej Kowalczyk

Od dziś, 25 maja przedszkolaki, dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III szkół podstawowych mogą powrócić do swoich placówek, w których odbywać się będą w małych grupach zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Zarówno przedszkola jak i szkoły czekają na dzieci po spełnieniu wszystkich wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mając na względzie przeciwdziałanie możliwości zarażenia i rozprzestrzeniania COVID – 19, rodzice zostali poinformowani o zasadach panujących w placówkach w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli. Również na szczególnych zasadach sanitarnych zapewniających bezpieczeństwo uczniów i pracowników oświaty od 25 maja w szkołach odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas ostatnich w przededniu egzaminów zewnętrznych.

Przy zapewnieniu restrykcyjnego reżimu sanitarnego działa również poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w której dokonywane są diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Ważnym aspektem wznowienia bezpiecznej działalności placówek oświatowych jest bezwzględne dostosowanie się do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego nauczycieli, dzieci i ich opiekunów.

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz