Zamknij X

PUP: Zachęcamy do składania wniosków o pomoc

2020-05-22 11:55:28, Maciej Kowalczyk

Ponad 8 tysięcy wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej trafiło dotąd do włocławskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Większość dotyczy "mikropożyczek", jednak ponad pół tysiąca z nich to wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników. Wciąż można składać wnioski - zachęca Anna Jackowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Od marca, kiedy stało się jasnym, że pandemia koronawirusa będzie miała katastrofalne skutki dla światowej gospodarki, coraz wyraźniej widać było starania o zahamowanie negatywnych trendów, przejawiających się finansowym załamaniem na rynkach. Straty finansowe wynikłe z powodu pandemii to jedna strona medalu, drugą, nierozerwalnie związaną z wskaźnikami makroekonomicznymi i wynikami finansowymi firm, jest sytuacja na rynku pracy. Widmo kryzysu i światowej „pandemii bezrobocia”, spędzało i nadal spędza sen z powiek analityków.

Zabiegi, by ograniczyć efekty nieuchronnego załamania na rynku pracy podejmowane są wszędzie. Światowa gospodarka utrzymywana jest finansową „kroplówką”, bez której wzrost liczby bezrobotnych miałby katastrofalne rozmiary.
Także i funkcjonujący w Polsce program pomocy, czyli „Tarcza Antykryzysowa”, ukierunkowana jest na utrzymanie względnej stabilności na rynku pracy. „Postojowe”, zawieszenie składek ZUS, czy programy realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju – wszystkie te działania zawierają komponent skierowany na powstrzymanie wzrostu bezrobocia. W skład tarczy wchodzą jednak także programy bezpośrednio ukierunkowane na utrzymanie zatrudnienia. Choć mówi się o nich rzadziej, mają niebagatelne znaczenie dla firm (także jednoosobowych), które stanęły w obliczu kryzysu wywołanego pandemią. Realizowane przez Urzędy Pracy programy pomocowe wciąż funkcjonują i wciąż można z nich skorzystać.

Po pierwsze pomagamy w kosztach prowadzenia firmy – tłumaczy Anna Jackowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku – Po drugie dofinansowujemy wynagrodzenia i składki pracowników, czyli tutaj już stricte pomagamy utrzymać miejsca pracy. Głównym naszym celem jest to, żeby jak najwięcej tych miejsc pracy uratować i utrzymać i żeby jak najwięcej firm pozostało na rynku.

Oba programy pomocowe, jak podkreśla Anna Jackowska spotkały się z ogromnym zainteresowaniem z strony pracodawców. Do PUP wpłynęło dotąd ponad 8200 różnych wniosków. Szczególnym powodzeniem cieszą się „mikropożyczki” w wysokości 5 tysięcy złotych. Prosty mechanizm składania wniosków i to, że skierowane są także do samozatrudnionych, sprawiają, że wiele osób decyduje się na taką formę wsparcia.

Możemy się pochwalić, że prawi 70% z tych ponad 7 tysięcy wniosków o pożyczki jest już zrealizowanych. Ponad 22 miliony złotych wpłynęły już na konta przedsiębiorców - mówi Anna Jackowska.

Aby zweryfikować i obsłużyć spływające do urzędu dokumenty, do pracy nad programami antykryzysowymi skierowano większość jego pracowników. Ich zadanie polega nie tylko na weryfikacji, ale także na pomocy pracodawcom w wypełnianiu formularzy. O ile bowiem w przypadku „mikropożyczek” mechanizm ich udzielania jest prosty i klarowny, to w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń i składek sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Tam trzeba wykazać spadek obrotów. W dofinansowaniu do wynagrodzeń trzeba również wskazać, w arkuszu Excela, wykaz pracowników – ich wynagrodzenia i składki. Więc tu pojawia się troszkę więcej błędów – przyznaje zastępca dyrektora – Ale mimo wszystko, mamy na dzisiaj ponad pół tysiąca wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Ponad 300 firm dostało już pierwsze transze na prawie 2600 pracowników, więc tu też skala jest dosyć duża – dodaje.

Ze środków dystrybuowanych w ramach programu mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy, słowem wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 osób.

Więcej informacji o procedurach pomocy oferowanej przez PUP uzyskać można na stronach internetowych instytucji. W razie jakichkolwiek pytań, czy też wątpliwości można też kontaktować się bezpośrednio z Urzędem.

Obraz _Alicja_ z Pixabay

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz