Umowy obowiązują - ratusz zapewnia kluby sportowe

2020-04-15 12:39:59, Maciej Kowalczyk

Ratusz nie wycofuje się z dotacji na sport – poinformowała Barbara Moraczewska. Zastępczyni prezydenta zachęca też kluby sportowe do prowadzenia zajęć on-line.

Wszystkie podpisane umowy na działalność sportową obowiązują – usłyszeliśmy dziś na briefingu prasowym we włocławskim ratuszu. Już od dłuższego czasu kluby sportowe działające w naszym mieście nie mogą prowadzić normalnych zajęć z podopiecznymi. Pojawiły się obawy, czy dotacje z Urzędu Miasta, dotyczące np. szkolenia zawodników, nie będą musiały zostać zwrócone do miejskiego budżetu. Prezydent Marek Wojtkowski podjął jednak decyzję, by wszystkie zawarte dotąd umowy o dofinansowanie obowiązywały dalej.

W zakresie tych umów możecie Państwo dalej liczyć na wsparcie Urzędu Miasta. Wszystkie zadania, które zostały zawarte w umowie też obowiązują i należy je realizować – mówiła dziś Barbara Moraczewska.

O tę realizację jest jednak trudno w sytuacji, gdy zablokowany jest dostęp do obiektów szkoleniowych a zakaz zgromadzeń uniemożliwia odbycie treningów. Jak wnioskuje ratusz – zajęcia powinny więc odbywać się w formie zdalnej, na przykład jako przesyłanie materiałów wideo do sportowców. Aby jednak bez problemów rozliczyć się z Urzędem Miasta z zawartej umowy, taką działalność należy udokumentować.

Czy będą to nagrane filmy, czy materiały, które zostaną przesłane do dzieci i młodzieży w zakresie wykonania poszczególnych zadań, chociażby ćwiczeniowych, wszystkie takie działania, które podejmujecie, proszę gromadzić – wyjaśniała zastępczyni prezydenta.

Ratusz postanowił także uznać za kwalifikowane wszystkie, już poniesione, wydatki związane z realizacją zadań, które zostały wpisane do wniosku o dofinansowanie. Słowem, jeśli organizatorzy ponieśli już koszty związane np. z zakupem sprzętu, czy przygotowaniem treningów, w sytuacji kiedy te nie mogą się odbywać – nie będzie konieczny zwrot funduszy do budżetu. Należy się jednak liczyć z tym, że zwrot obejmie tę część dotacji, która nie zostanie wydatkowana za zaplanowane działania. Ratusz przypomina jednocześnie, że przesunięcia środków z dotacji są możliwe jedynie w granicach zawartych w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącym poszczególnych umów.

Jak dziś poinformowano, kluby korzystające z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji mogą ponadto wnioskować do jego dyrekcji o umorzenie kwoty za wynajem.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz