Włocławek dla Biznesu - dostępne są już formularze

2020-03-25 11:12:04, Maciej Kowalczyk

Wczoraj poinformowano o jego uruchomieniu, dziś na stronie ratusza pojawiły się formularze wniosków. Miejski program pomocy dla lokalnych firm, które ucierpiały w wyniku pandemii wystartował.

Samorząd Włocławka uruchomił program wsparcia „Włocławek dla Biznesu”. Program polega na dopuszczeniu obniżenia dotychczasowych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Włocławek.

Dopuszczone jest także odroczenie w spłacie bądź rozłożenie na raty należności wynikających z konieczności uiszczenia podatków lokalnych w tym: od nieruchomości i środków transportowych z zastrzeżeniem, że należność wobec Miasta Włocławek musi zostać zapłacona do dnia 30.11.2020 r.

Zastosowanie powyższych regulacji możliwe jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) prowadzącego działalność na terenie Miasta Włocławek, rozpatrywanego indywidualnie przez Prezydenta Miasta Włocławek. Wniosek stanowiący załącznik do niniejszej informacji należy przesyłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej przy użyciu ePUAP - informuje ratusz.

Szczegółowe informacje, w tym formularze wniosków, znaleźć można tutaj. 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz