Walne Zebranie Sprawozdawcze MGKS Kujawiak Lumac Kowal za 2019 rok

2020-03-06 09:46:55, Maciej Kowalczyk

W miniony piątek 28 lutego 2020 roku w świetlicy Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Kujawiak Lumac Kowal.

Zebranie w imieniu zarządu otworzył prezes Kujawiaka Grzegorz Szefler, który przywitał zaproszonych gości, w osobach włodarzy miasta i gminy Kowal, sponsorów, członków czynnych, wspierających oraz sympatyków klubu i zaproszonych gości. Swoją osobą zebranie zaszczycili: Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz miasta, a zarazem główny sponsor klubu, Stanisław Adamczyk - wójt gminy Kowal wraz z Edwardem Dominikowskim – przewodniczącym Rady Gminy Kowal, którzy co prawda w mniejszym wymiarze, ale też wspomagają działania klubu. Obecny był również Szymon Struciński – sekretarz miasta Kowal, Jolanta Jagoda – skarbnik miasta Kowal, Wojciech Rudziński – radny Powiatu Włocławskiego, a także honorowy prezes Kujawiaka Tadeusz Proszkiewicz i Andrzej Lewandowski – prezes OSP w Kowalu.

Zebranie miało charakter sprawozdawczy z działalności za 2019 rok. W głosowaniu jawnym przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Andrzej Lewandowski, a protokolantem sekretarz klubu - Józef Jakubowski. Po przyjęciu porządku obrad, przewodniczący stwierdził ważność walnego zebrania oraz podejmowanych uchwał, na 46 członków obecnych było 35, co stanowi 76% stanu osobowego, po czym przystąpił do realizacji kolejnych punktów programu, które przewidywały m. in. 1. - przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej klubu w 2019 roku 2. - przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok 3. - przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej 4. - dyskusja nad sprawozdaniami 5. - głosowanie nad absolutorium dla Zarządu 6. - przedstawienie planów działalności i budżetu na 2020 rok

  1. 7. - przedstawienie uchwał i wniosków Komisji do realizacji w 2020 roku
  2. 8. - wolne wnioski, zapytania 9. - zakończenie zebrania

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z działalności statutowej klubu za rok 2019 przedstawił prezes klubu Grzegorz Szefler, który już drugą kadencję zarządza klubem. Wspomagają go: Robert Piszczan – skarbnik, Józef Jakubowski – sekretarz, Wojciech Nawrocki – kierownik ochrony, Jerzy Zapiec – kierownik drużyny oraz członkowie; Jan Kwiatkowski, Tomasz Kaźmirski, Piotr Ogłodziński, Grzegorz Zieliński, Bogdan Ziółkowski. Komisją Rewizyjną kieruje Jan Rogalski, członkami są: Marek Pieńkowski i Zbigniew Zimecki.

W sposób merytoryczny przedstawił działalność statutową i organizacyjną za okres sprawozdawczy. Szczególnie odniósł się do osiągnięć drużyny seniorów Kujawiaka pod wodzą grającego trenera Dawida Kwiatkowskiego (nieobecny na zebraniu) i grającego asystenta Rafała Jankowskiego, który był najskuteczniejszym strzelcem (17 razy pokonując bramkarzy gości). Kujawiak walcząc o tytuł mistrza 5 ligi II grupy kujawsko-pomorskiej zajął drugie miejsce, dobywając tytuł wicemistrza jesieni. Kujawiak zgromadził 38 punktów przy bilansie bramkowym 58-18, 12 spotkań wygrał, 2 zremisował i 1 przegrał.

Oprócz seniorów klub zgłosił do rozgrywek cztery drużyny juniorów, w tym: juniorzy młodsi rocznik 2003-2006, pod wodzą trenera -Huberta Trocikowskiego, rywalizowali w rozgrywkach IV ligi okręgowej B-1, po rundzie jesiennej zajmują 1 miejsce, drużyna młodzików rocznik 2007-2010- trener Vitalij Shvets, rywalizowali w 4 lidze podokręgu włocławskiego, zajmując 2 miejsce. Drużynę Orlików rocznik 2009-2011 trenował Kamil Malinowski, orliki występowali jesienią w grupie 6 E-1 podokręgu włocławskiego, plasując się na 4 miejscu. Drużyna Żaków (rocznik 2011) pod wodzą tego samego trenera rywalizowała w grupie 4 F-1 podokręgu włocławskiego, zajmując 1 miejsce.

Prezes Szefler wraz z zarządem pozytywnie ocenił osiągnięte wyniki w poszczególnych kategoriach oraz pogratulował wszystkim piłkarzom oraz trenerom za włożony wkład i pozostawiony pot na boisku. Dodał, że oprócz wymienionych w klubie trenują jeszcze najmłodsi piłkarze, drużyna Skrzatów po okiem Dawida Kwiatkowskiego oraz najstarsi w kategorii Oldboy.    

Jak podkreślił prezes Szefler, tych osiągnięć nie można byłoby przełożyć w czyny, gdyby nie bardzo dobra współpraca z burmistrzem Kowala - Eugeniuszem Gołembiewskim, który wraz z przewodniczącym - Krzysztofem Pasieckim oraz radnymi Rady Miasta wspiera klub finansowo w najwyższym wymiarze. Słowo „dziękuje” popłynęło również na ręce Stanisława Adamczyka – wójta Gminy Kowal, który wraz z przewodniczącym Edwardem Dominikowskim oraz radnymi Rady Gminy wsparł finansowo działalność klubu. Wiele ciepłych słów oraz podziękowań skierował również na ręce licznej grupy sponsorów i darczyńcó, w tym firmie Lumac z Kowala, sponsorowi tytularnemu oraz tym, którzy w mniejszym czy większym stopniu przyczynili się do rozwoju kowalskiej piłki.

Na zakończenie wystąpienia nie zapomniał podziękować członkom zarządu, za pomoc i wspieranie w trudnych chwilach, a także branie ciężaru odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Osobne podziękowania były dla członka zarządu Wojciecha Nawrockiego za medialną oprawę i artykuły prasowe w mediach społecznościowych oraz Radosława Rakocy za prowadzenie strony internetowej klubu, którzy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, jest to społeczna działalność. Prezes dodał, że z drużyny ubył tylko Gracjan Sobczak z Kutna, a przybyli: Arkadiusz Suchomski – po wyleczeniu kontuzji oraz trzej wychowankowie Kujawiaka, juniorzy młodsi: Jakub Jabłoński, Jakub Górski i Mateusz Kędzierski. Ponadto w trakcie załatwiania spraw formalnych z podpisaniem umów przejścia są trzej młodzieżowcy, bramkarz Adam Piasecki z Naprzód Jabłonowo Pomorskie i Adrian Mieszkalski, aktualnie uczniowie Lidera Włocławek oraz Jan Nadolski z KS Kutno.     

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Robert Piszczan, a protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odczytał Marek Pieńkowski – członek komisji, która pozytywnie oceniła przychody i rozchody finansowe klubu oraz wyniki osiągnięte przez poszczególne drużyny uczestniczące w swoich klasach rozgrywek. Komisja pozytywnie oceniła pracę skarbnika Roberta Piszczana, który od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Komisja Rewizyjna również pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu Kujawiaka w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, które przy jednym głosie wstrzymującym zostało udzielone Zarządowi.  

 

Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania, gdzie w dyskusji nad sprawozdaniami jako pierwszy głos zabrał wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk, który odniósł się do przedstawionych sprawozdań i w kilku słowach podziękował prezesowi i zarządowi za osiągnięte wyniki, zapewniając władze klubu, że samorząd gminny dalej będzie wspierał klub w osiągnięciu założonych celów, w tym dążeniu do awansu do wyższej klasy rozgrywek. Dodał, że w niedalekiej przyszłości jest wizja dużo wyższego wsparcia finansowego Kujawiaka, za sprawą powstającej strefy gospodarczej na terenie gminy Kowal, a co za tym idzie wzrosną przychody samorządu, więc można będzie dużo większą kwotą wesprzeć kowalski sport.

Kolejnym mówcą był Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Kowala, który również w kilku słowach złożył szczególne słowa uznania i podziękowania na ręce prezesa klubu i zarządu, trenerów oraz piłkarzy seniorów i juniorów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w poszczególnych kategoriach. Jeśli chodzi o działania natury finansowej i materialnej, to rada miejska z przewodniczącym Krzysztofem Pasieckim i radnymi mimo trudności budżetowych w nowym roku, jakie spotkały kowalski samorząd, w dalszym ciągu będzie współfinansować kowalską piłkę na tym samym poziomie, co w minionym roku. Czy tak będzie również w drugim półroczu działalności, to się okaże, ale podkreślił, że dołoży wszelkich starań, by miasto Kowal oraz Kujawiak był postrzegany w środowisku piłkarskim na arenie ogólnopolskiej, jako dobra marka pod każdym względem, czy to sportowym czy organizacyjnym. Na koniec życzył seniorom i działaczom wywalczenia awansu do 4 ligi.

W planach działalności na 2020 rok, tematem wiodącym był wywalczenie awansu do IV ligi. Czy tak się stanie, czas pokarze. Ponadto do wykonania jest modernizacja płyty bocznej – treningowej boiska. Po wyczerpaniu wszystkich punktów Walnego zebrania przewodniczący Andrzej Lewandowski dokonał jego zamknięcia.

W nowym roku, po przerwie zimowej seniorzy rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej w dniu 20 stycznia zajęciami na własnych obiektach. W trakcie przygotowań rozegrali 6 spotkań sparingowych we Włocławku na sztucznej murawie, osiągając wyniki:

Kujawiak Kowal – KS Kutno 1:2

Kujawiak – Orlęta Aleksandrów Kujawski 1:1

Kujawiak – Mazur Gostynin 1:1

Kujawiak – Lider Włocławek juniorzy starsi 6:4

Kujawiak – Łokietek Brześć Kuj. 3:3

Kujawiak – Włocłavia Włocławek 1:2.

W nadchodzącą sobotę 7 marca o godz. 15:00 na stadionie im. Kazimierza Górskiego w Kowalu przy ul. Dobiegniewskiej 16 dojdzie do meczu w ramach 1/8 Pucharu Polski na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie gospodarze zmierzą się z IV ligową ekipą Orląt Aleksandrów Kujawski. Tydzień później w sobotę 14 marca o godz. 14:00 Kujawiak rozpocznie na własnym stadionie rundę rewanżową, w której podejmie drużynę Mieni Lipno, w tabeli po rundzie jesiennej na 11 miejscu. W Lipnie Kujawiak rozgromił Mień 6:0.

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz