Zamknij X

Bezpłatna diagnostyka raka jelita grubego, dwa tysiące włocławian może skorzystać!

2020-02-13 08:33:51, Maciej Kowalczyk

Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zaprasza na program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Bezpłatny program skierowany jest do osób: w wieku 50-65 lat (niezależnie od wywiadu rodzinnego); w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; w wieku 25-49 lat, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością.

Można zgłaszać się do Biura Badań Przesiewowych, tel. 54 230 13 46. W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie. Refundowane są również koszty opieki dla osób, które nie są w stanie stawić się samodzielnie.

Szczegółowe informacje o programie, w tym. m.in. o profilaktyce raka jelita grubego i diagnostyce są opublikowane tutaj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz