Zamknij [X]

Aktywny i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta

2019-12-17 13:52:26, Maciej Kowalczyk

To program mówiący o tym, jak być świadomym konsumentem we współczesnym świecie, czyli konkretnie: jak nie marnować jedzenia, jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady, jak ograniczyć indywidualną konsumpcję – szczególnie ze źródeł nieodnawialnych.

Obecnie jest potrzeba kreowania nowych potrzeb konsumpcyjnych, zapobiegających marnotrawieniu zasobów przyrody, zapewniających redukcję zanieczyszczeń wody, ziemi i powietrza. Promowanie właściwej eksploatacji urządzeń w domu i zakładzie, racjonalne gospodarowanie energią i odpadami oraz prowadzenie działalności korzystających z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to w efekcie to lepsza jakość życia mieszkańców Włocławka i okolic.

 Cele programu:

 • kształtowanie postaw oraz zaangażowanie społeczności lokalnych  w podjęcie działań na rzecz środowiska,
 • promowanie idei  zrównoważonego rozwoju  wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych beneficjentów programu,
 • popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających we współczesnej  gospodarce,
 • dostarczenie uczestnikom programu wiedzy i umiejętności praktycznych,  jak dbać o środowisko nas otaczające.

W latach 2018-2019 zrealizowano:

Prelekcje dla dzieci i młodzieży 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w szkołach włocławskich zaplanowało przeprowadzenie 50 warsztatów 2godzinych dla dzieci i młodzieży w 2018 roku i 70 warsztatów 2godzinnych w 2019r. W latach 2018-2019 r. w warsztatach udział wzięło 2266 uczestników. Warsztaty prowadzili wykwalifikowani trenerzy WCEE a obejmowały one tematy zgodne z zaplanowanymi blokami tematycznymi.

Blok I        Gospodarka odpadami

 • Śmieci, śmieci, śmieci – co zrobić by było ich mniej.
 • Recykling – prelekcja z wykonaniem papieru ekologicznego.
 • Ponowne użycie – zdobienie techniką decoupage.

 

Blok II     Zielone miasto

 • Zwierzęta w mieście
 • Zrównoważony rozwój
 • Gospodarka niskoemisyjna
 • Transport przyjazny środowisku

 

Blok III     Młody informator przyrody

 • Minilaboratorium wody i powietrza
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
 • Bioróżnorodność
 • Formy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce
 • Zanieczyszczenie środowiska – woda, powietrze i gleby – przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania.

Blok IV     Świadomy konsument

 • Odnawialne źródła energii na przykładzie stopnia wodnego we Włocławku
 • Zdrowe żywienie
 • GMO
 • Ekologiczny dom – sposoby na oszczędzanie energii i wody.

Warsztaty ecosurvivalove połączone ze spływem kajakowym

Pracownicy firmy Anwil (94 osoby) w sierpniu 2019 spotkali się w Ośrodku w Cierszewie skąd wypłynęli na spływ rzeką Skrwą Prawą. Instruktorzy udzielili instruktarzu oraz zadbali o bezpieczeństwo pływających. Ze względu na nieobecność dzieci podczas spotkania Warsztaty Młody ecosurvivalowiec przeprowadzono z grupą dzieci (43 uczestników) w Parku im H. Sienkiewicza we Włocławku. Wykorzystano sąsiedztwo rzeki Zgłowiączki i walory dydaktyczne ogrodu na Pompce.

 

Spotkania Edukacyjne z mieszkańcami  osiedli mieszkaniowych Włocławka

W ramach zadania zaplanowano 7 spotkań z mieszkańcami (1 na kwartał). W latach 2018-2019 w spotkaniach uczestniczyły 204 osoby.    

Tematy spotkań obejmowały nast·pującezagadnienia:

 • gospodarki odpadami
 • zielone miasto
 • świadomy konsument

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały promocyjne – bidony i opaski odblaskowe oznakowane zgodnie z zaleceniami Sponsora.

Warsztaty dla nauczycieli

Cel:

 • promowanie edukacji ekologicznej wśród społeczności lokalnej,
 • popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających w ochronie środowiska oraz metod i form w edukacji ekologicznej,
 • kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaplanowało przeprowadzenie 4 warsztatów 5godzinych dla nauczycieli. Łącznie w warsztatach udział wzięło 80 osób. Warsztat skierowany był do nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania.

Warsztaty poprowadzili: Dawid Kilon, Magdalena Kokosza, Joanna Bock.

Warsztaty odbyły się na terenie miasta (sala WCEE, Park Im. H. Sienkiewicza, Zapora Wodna na Wiśle) oraz w Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Dąbrowa (Bory Tucholskie). Uczestnikom zapewniono transport na miejsce warsztatów. 

 

 Event ekologiczny „Ekologiczny Dzień Dziecka”

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej włączyło się w organizację ANWILOWEGO Dnia Dziecka pod Żaglami. Spotkania odbyło się 27.05.2018r. i 26.05.2019 w Yacht  Club ANWIL. W festynach udział wzięło ok 600 rodzin pracowników ANWIL S.A. z dziećmi.

Stowarzyszenie przygotowało i przeprowadziło podczas festynu:

 • grę terenową Ośmiornica - dzieci przemieszczają się wzdłuż ramion ośmiornicy jeśli poprawnie odpowiedzą na pytanie,
 • wykonywanie odlewów tropów zwierząt - gipsowe odlewy dzieci zabierają ze sobą,
 • zdobienie toreb ekologicznych - bawełniane torby własnoręcznie ozdobione dzieci zabierają ze sobą,
 • zabawy ruchowe - wyścigi zespołów na nartach, przeciąganie liny, zabawy z chusta animacyjną,
 • malowanie buziek,
 • dystrybucję wydawnictw

Dla uczestników zakupiono plecaki.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz