Muzeum przywróci blask cennym obrazom

2019-10-10 09:50:30, Maciej Kowalczyk

„Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804–1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim” to nazwa zadania, na które Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację w wysokości 30.000 zł w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie działań muzealnych.

Te środki wraz z dotacją Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwią przywrócenie blasku czterem płótnom autorstwa najbardziej znanego XIX-wiecznego malarza związanego z Włocławkiem.

Kolekcja obrazów Feliksa Pęczarskiego w MZKiD złożona z 10 obrazów (8 portretów i 2 scen rodzajowych) należy do największych w Polsce. Niestety stan zachowania kilku dzieł jest zły — to efekt wcześniejszych, nie zawsze prawidłowo przeprowadzonych konserwacji wykonanych przed ich zakupem, które zatarły w większości pierwotny wyraz oraz kolorystykę, a to zakłóca ich właściwy odbiór. Ze względu na rangę twórczości Feliksa Pęczarskiego w sztuce polskiej, istnieje konieczność udostępnienia na stałe jego obrazów szerokiej publiczności. Muzeum planuje włączenie ich, jako najważniejszego elementu, do przygotowywanej wystawy stałej „Sztuka Kujaw i ziemi dobrzyńskiej XIX i 1. poł. XX w.” Ekspozycja będzie miała miejsce w gmachu Zbiorów Sztuki. Jej realizacja przewidziana jest w 2020 r.


Obrazy znanego i cenionego w historii sztuki polskiej realisty są najcenniejszymi dziełami w kolekcji malarstwa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, gromadzonej w Dziale Sztuki MZKiD.


Pełna informacja na ten temat na stronie 'Muzeum'.
(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz