Poprawkowa matura już dziś - wideo

2019-08-20 12:10:43, Maciej Kowalczyk

Maturzyści, którym nie udało się zdać egzaminów za pierwszym razem, właśnie 20 sierpnia mają możliwość poprawki. Przypomnijmy, że do poprawki mogli przystąpić jedynie ci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego lub ustnego.

Warunkiem ponownego podejścia do jednego egzaminu poprawkowego było złożenie pisemnej deklaracji u dyrektora danej szkoły.

Bez wątpienia najwięcej problemów sprawiła uczniom matura z matematyki. Jak sami przyznają błędy zdarzały się głównie przez zbytni pośpiech lub niewystarczające przygotowanie.

Jak mówi dyrektor Wydziału Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz – należy pamiętać, że w szczególnej sytuacji są uczniowie kształcący się w zawodach dlatego, że uczą się oni nie tylko do egzaminu maturalnego ale również do kolejnych kwalifikacji potwierdzających przydatność w zawodzie.

Wyniki egzaminów maturalnych poprawkowych poznamy 11 września. Pamiętajmy, że uczelnie wyższe prowadzą jeszcze uzupełniający nabór kandydatów.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz