‘Od Juniora do Seniora’ – darmowe zajęcia w PWSZ

2019-08-20 09:41:21, Maciej Kowalczyk

Zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, logopedyczno-dykcyjne czy rozwijające kompetencje społeczne – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zaprasza do udziału w projekcie „Od Juniora do Seniora”.

Trwa nabór na zajęcia w ramach projektu „Od Juniora do Seniora”, który realizowany jest przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a jego adresatami są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz dorośli powyżej 50 roku życia.

Zakres zajęć oraz niezbędne informacje publikujemy poniżej:

-----------------------

Projekt "Od Juniora do Seniora" realizowany jest  w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  III.  Szkolnictwo  wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji: od 2 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych mieszkańców Włocławka i okolic pozwalających na aktywizację społeczną, zawodową i kulturalną, poszerzanie wiedzy, rozwój zainteresowań, a także przyczyniających się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem promującym edukację i rozwój „Perspektywa” oraz Stowarzyszeniem „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku” 

Adresaci projektu: 

Projekt obejmuje wyłącznie działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej tj.

- dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat

- osób dorosłych powyżej 50 r.ż. (Seniorów)

czyli niestandardowych odbiorców działań szkoły wyższej, którzy z własnej inicjatywy chcieliby podnieść swoje kompetencje kluczowe odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Oferta projektu:

 

Bezpłatne zajęcia edukacyjne z zakresu:

 • Dzieci w wieku 6-9 lat
  • zajęcia językowe (język angielski)
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze (sensomatematyka,zajęcia przyrodnicze - eksperymenty chemiczne)
  • zajęcia informatyczne (programowanie, tworzenie stron internetowych)
  • zajęcia logopedyczno-dykcyjne (mistrzowie sceny)
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (pokój zagadek, społecznie kompetentni)
 • Młodzież w wieku 10-18 lat
  • zajęcia językowe (język angielski – zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz ciekawe programy tematyczne, różne poziomy zaawansowania)
  • zajęcia informatyczne (programowanie, w tym programowanie robotów w języku Python, tworzenie stron internetowych)
 • Osoby dorosłe - 50+
  • zajęcia językowe (język angielski i język niemiecki)
  • zajęcia informatyczne
  • zajęcia aktywizujące (z zakresu m.in. kultury, sztuki, literatury)
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz pracowników Przedszkola Akademickiego PWSZ we Włocławku

Termin  i miejsce realizacji zajęć (edycja II):

Zajęcia realizowane od 9 września 2019 do 29 lutego 2020 r. zgodnie z harmonogramami zajęć dostępnymi na stronie internetowej projektu

Zajęcia organizowane:

 • dzieci i młodzież - w dni powszednie (w godzinach popołudniowych) oraz w soboty
 • seniorzy- w dni powszednie ( do godziny 15.00)

Zajęcia realizowane w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (ul. Mechaników 3 i  3 Maja 17) oraz Przedszkola Akademickiego (ul. 3 Maja 17).

Zgłoszenia do projektu:

 • Nowi uczestnicy projektu – złożenie formularza rekrutacyjnego
  osobiście w Biurze Projektu
  lub
  mailowo na adres  projekty@pwsz.wloclawek.pl (skan formularza)
 • Osoby kontynuujące projekt (uczestnicy edycji I) – przekazanie informacji co do  wyboru zajęć  (brak konieczności składania formularza rekrutacyjnego)
  osobiście w Biurze Projektu
  lub
  mailowo na adres  projekty@pwsz.wloclawek.pl 

 

Przyjmowanie zgłoszeń w okresie  od 19 sierpnia do 6 września

Kontakt/ informacje o projekcie:
Biuro Projektu
87-800 Włocławek
e-mail: projekty@pwsz.wloclawek.pl

https://www.pwsz.wloclawek.pl/od-juniora-do-seniora/o-projekcie

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz