Ulica Figowa do przebudowy

2019-08-16 09:20:41, Maciej Kowalczyk

Urząd Miasta ogłosił postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych”. Data otwarcia ofert w tym przetargu to 23 sierpnia tego roku.

Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie krótszym niż 60 dni i nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca będzie miał obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Figowej w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz