Zamknij [X]

Ważna informacja dla pracodawców

2019-08-13 09:36:41, Maciej Kowalczyk

Prezydent Miasta Włocławek informuje pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników-uczniów, że od 1 września 2019 r. zmianie ulegają zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Z dniem 1 września 2019r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 1 pkt 55 ww. ustawy zmianie ulega art. 122 dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Od 1 września 2019r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl artykułu 2 pkt. 6 ustawy o rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych), ubiegając się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego.

Szczegółowa informacja na ten temat tutaj.

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz