Wreszcie. Chodnik na moście stalowym od piątku dostępny

2019-07-17 09:40:52, Maciej Kowalczyk

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg poinformował, że zakończyły się prace remontowe na Moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego - Rydza.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że w związku z zakończeniem prac remontowych, polegających na wymianie i przebudowie magistrali wodociągowej, prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w dniu 19 lipca 2019r. chodnik na Moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego - Rydza zostanie udostępniony dla ruchu.

Odwierty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostaną zabezpieczone przy użyciu tymczasowych, stalowych zabezpieczeń, jak również wygrodzone barierkami. Przeprowadzenie naprawy obecnie nie jest możliwe ze względu na trwające postępowanie, prowadzone przez prokuraturę dotyczące jakości przeprowadzonych prac remontowych chodnika na Moście im. Edwarda Śmigłego – Rydza zgodnie z projektem.

(Inf. Prasowa Urzędu Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz