Zamknij [X]

Kiedy możesz ubiegać się o ekwiwalent za urlop?

2019-07-11 18:40:50, Maciej Kowalczyk

Nie wykorzystałeś urlopu u poprzedniego pracodawcy? Czy wiesz, że należy ci się ekwiwalent pieniężny za dni urlopu wypoczynkowego? Co więcej, musisz je otrzymać. Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o ekwiwalent za urlop.

Kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop?

Pieniądze za niewykorzystane dni urlopu należą się wyłącznie pracownikowi, który rozwiązuje umowę z pracodawcą lub jego umowa dobiega końca. Nie istnieje możliwość, by pracownik kumulował dni urlopowe, a następnie żądał od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego za wskazane dni urlopu. Pracodawca ma obowiązek dopilnować, by zaległy urlop z danego roku kalendarzowego, pracownik wykorzystał do 30 dnia września roku następnego. Jeśli pracodawca tego nie wyegzekwuje grożą mu kary pieniężne od 1000 do nawet 30 000 zł. Ekwiwalent za urlop należy się wyłącznie pracownikowi po zakończeniu umowy o pracę. Jest zazwyczaj wypłacany wraz z ostatnią należną pensją, jednak uznaje się, że pieniądze powinny zostać przekazane pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dlaczego obowiązuje ekwiwalent za urlop?

Przepisy mówiące o obowiązku wypłacenia byłemu pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopowe określone zostały w Kodeksie pracy. Ustawa mówi wyraźnie:

“Art. 171. § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Jeśli pracownik otrzyma kolejną umowę od tego samego pracodawcy, czyli pozostanie nadal zatrudniony w tej samej firmie, pracodawca nie musi wypłacać mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli obie strony tak postanowią. Dni wolne przejdą w takiej sytuacji na poczet kolejnego zatrudnienia. 

Umowa zlecenie a ekwiwalent za urlop

Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie ma prawo do ekwiwalentu za urlop, gdy skończy pracę u danego pracodawcy? Odpowiadamy szybko, że niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ do umowy zlecenia nie obowiązują zapisy Kodeksu pracy, lecz Kodeksu cywilnego. Samo założenie umowy zlecenia określa wykonanie konkretnych czynności, a pracownikowi nie przysługują prawa pracownicze. Wiemy jednak, że przedsiębiorca w umowie o pracę może zawrzeć prawo do urlopu w umowie zleceniu. Czy wtedy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? To bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Odpowiedź korzystna dla pracownika może wynikać z postępowania sądowego. Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nabędzie w sytuacji, gdy podczas procesu sądowego udowodni, że umowa zlecenie była tak naprawdę według cech umową o pracę. Ze stanu prawnego zawieranej umowy, pracownik wykonujący obowiązki określone w umowie zleceniu, nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego w takiej formie jak określa Kodeks pracy mający zastosowanie do umowy o pracę. Tym samym taki pracownik nie może wymagać od pracodawcy ekwiwalentu za urlop.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat należnych pieniędzy za niewykorzystany urlop? Sprawdź Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy?

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz