Co się dzieje z odpadami w RZUOK na Machnaczu?

2019-06-27 13:53:20, Maciej Kowalczyk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” dba o sortowanie odpadów, recykling, odzysk, składowanie. Jest to niezbędny proces który musi realizować spółka.

Zanim odpady trafią na linię sortowniczą w RZUOK w Machnaczu, proces wstępnej segregacji zaczyna się w naszych gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach.

We Włocławka funkcjonuje system ogólnopolski z podziałem na 5 frakcji. Oznacza to segregowanie odpadów do pięciu pojemników; w jednym metale i tworzywa sztuczne, w drugim szkło, papier, BIO i w ostatnim zmieszane resztkowe odpady. Dzięki tej segregacji Saniko jest wstanie uzyskać surowce lepszej jakości.

Więcej na ten temat w naszym materiale wideo.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz