Gala Grantobiorców w Browarze B

2019-06-14 12:11:52, Maciej Kowalczyk

W czwartek 13 czerwca Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek (LGD) przeprowadziła Galę Grantobiorców i symbolicznie przekazała certyfikaty otrzymania grantów przyznanych przez LGD w ramach pierwszych naborów grantowych.

Działania, które otrzymały wsparcie zostały opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju i są zgodne z Osią tematyczną 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Są to działania wspierające funkcjonowanie klubów młodzieżowych, wspierające integrację o charakterze społecznym i środowiskowym a także wspierające aktywizację zatrudnieniową wśród mieszkańców miasta.

Maksymalna wysokość grantów, które otrzymali wnioskodawcy to 150 tys. zł na działania aktywizujące zawodowo mieszkańców Włocławka oraz 50 tys. zł na działania z zakresu aktywizacji społecznej i środowiskowej. Ogólnie w pierwszym naborze wniosków grantowych Rada LGD przyznała dofinansowanie na realizację wniosków na kwotę prawie 700 000 zł.

Projekty wparte w ramach naboru grantowego to:

- projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” – Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”;

- projekt „Szlaban na nudę! Do dzieła! Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku praktycznie dla integracji społecznej” – Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku;

- projekt „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta” – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku;

- projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka”- Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”;

- projekt: „Włocławski Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej I” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES;

- projekt: „Włocławski Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej II” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES;

- projekt „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”- Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku;

- projekt „Mocni razem – podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej” – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku;

- projekt „Aktywni niepełnosprawni” – Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku.

(Inf. prasowa Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek)

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz