Rewitalizacja - jutro kolejne spotkanie

2019-03-18 12:55:48, Maciej Kowalczyk

Jutro, 19 marca, o godz. 16.00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpocznie się trzecie z cyklu spotkań, jakie odbywają się w ramach trwających obecnie, konsultacji społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Zgodnie z projektem uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o udzielenie dotacji na dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauracyjne w obiektach znajdujących się na obszarze rewitalizacji, mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Zakres robót obejmować może wykonanie remontu, przebudowy lub prac konserwatorskich i restauratorskich w obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, z wyłączeniem obiektów objętych opieką konserwatorską w świetle zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wsparcie finansowe może zostać udzielone w czterech kategoriach: „Inwestycja z klasą”, „Remont krok po kroku”, „Witryna+” i „Historia się opłaca”.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz