Z dniem 31 grudnia kończy się tegoroczna działalność kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe"

2021-01-04 08:24:50, Q4.pl

Na początku stycznia 2021 r. ruszy procedura związana z wyłonieniem nowego operatora miejsca, funkcjonującego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Od 1 lutego 2020 r. operatorem kawiarni była Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”. Rok 2020, mimo sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie czasowego zamknięcia placówki, a później ograniczenia liczby uczestników organizowanych tam wydarzeń, upłynął pod znakiem przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Były to m.in. imprezy kulturalne, spotkania, wykłady i konsultacje, organizowane zarówno wewnątrz lokalu, jak i w plenerze oraz wirtualnej sieci. W kawiarni prowadzone były również dyżury przedstawicieli władz miasta oraz różnych instytucji.

Na początku stycznia rozpocznie się procedura związana z wyłonieniem nowego operatora. Termin jej wszczęcia rokrocznie uwarunkowany jest przyjęciem budżetu miasta, co nastąpiło podczas sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 29 grudnia 2020 r. Oznacza, że przez około miesiąc kawiarnia będzie nieczynna.

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 powstała w grudniu 2016 roku w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. "Modelowa Rewitalizacja Miasta". Obecnie jej działalność kontynuowana jest w ramach obowiązującego od 17 lipca 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

"Śródmieście Cafe" to przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celami projektu jest także stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji oraz dialogu z podmiotami realizującymi rewitalizację włocławskiego Śródmieścia.

Warto dodać, że Fundacja Vladislawia była trzecią organizacją pozarządową, która kierowała kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe". W okresie grudzień 2016 - lipiec 2018 jej prowadzeniem zajmowali się pracownicy Urzędu Miasta Włocławek. Kolejnymi operatorami kawiarni były organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ (sierpień-grudzień 2018 r.) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek (2019 r.)

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz