W kujawsko-pomorskim ponad 3,6tys. zgłoszeń do małego ZUS

2019-01-07 15:02:16, Maciej Kowalczyk

Już ponad 3,6 tys. przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego złożyło dokumenty zgłoszeniowe dotyczące tzw. małego ZUS. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w 2018r. i chcą skorzystać z „małego ZUS” muszą do 8 stycznia 2019r. zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 0592 - jeśli mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92. 7-dniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, wynika wprost z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i nie dotyczy tylko „małego ZUS”. Płatnik ma siedem dni na dokonanie jakichkolwiek zmian w swoich deklaracjach. 

To może być zmiana danych osobowych, adresu prowadzenia działalności czy właśnie kodu ubezpieczenia. Wszystkich, którzy chcą skorzystać z tzw. „małego ZUS”, a mają wątpliwości, zapraszamy na dyżur telefoniczny, który odbędzie się 8 stycznia w godz. 9:00-12:00 pod nr. tel. 
52 34 -18-124 i 722-031-401 – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jakie warunki należy spełnić?

Mały ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019r. to oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni, a przychody za ubiegły rok kalendarzowy z działalności nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 63 tys. zł). Jeśli przedsiębiorca prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Jeśli nie wiemy, jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to możemy skorzystać ze specjalnie przygotowanego kalkulatora, który jest dostępny na stronie www.zus.pl.

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

1. w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

2. rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

3. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowa, partnerska);

4. spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (osoby te będą mogły skorzystać 
z małego ZUS nie wcześniej niż po ustaniu tego okresu);

5. wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego, jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

(Inf. prasowa ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz