DPS - Propozycja, której nie było...

2018-12-05 16:58:31, Maciej Kowalczyk

Podwyżka uposażeń o 200 złotych jest niewystarczająca - mówi o propozycji Marka Wojtkowskiego dla pracowników DPS Janusz Dębczyński. Takiej propozycji nie było -odpowiada Domicela Kopaczewska. Dziś w sprawie płacowych żądań pracowników Domów Pomocy Społecznej zabrali głos radni Prawa i Sprawiedliwości.

Pracownicy podkreślają, że ich zarobki ( w większości przypadków) nie odbiegają mocno od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Twierdzą też, że nawet specjaliści i osoby z wieloletnim stażem zawodowym zarabiają niewiele więcej. Jak zwracają uwagę jest to zdecydowanie mniej, niż w przypadku pracowików Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i zatrudnionych tam pracowników socjalnych. Chcieliby, aby w najbliższych latach otrzymywane przez pracowników obu instytucji pensje się wyrównały. 

Wczoraj do sytuacji w DPS-ach odniosła się posłanka Joanna Borowiak. W oświadczeniu przesłanym do mediów nazwała propozycję Marka Wojtkowskiego, przewidującą podniesienie pensji o 200 złotych, „rażąco niską”. Dziś w podobnym tonie wypowiedzieli się członkowie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. W ich oświadczeniu czytamy:

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Włocławek w pełni popiera protest pracowników Domów Pomocy Społecznej spowodowany rażąco niskimi wynagrodzeniami. Prezydent miasta przez ostatnie cztery lata nie zrobił nic by tą sytuację poprawić na korzyść personelu DPS. Dodatkowo  prezydent dopuścił do nierównego traktowania pracowników pomocy społecznej w porównaniu chociażby z zatrudnionymi w MOPR ,czy innych jednostkach. Ma to znamiona dyskryminacji wysoko kwalifikowanej, pracujących w niezwykle ciężkich warunkach pracowników DPS. Zaproponowana przez prezydenta podwyżka uposażeń o kwotę 200 zł. brutto jest dalece niewystarczająca dla tego środowiska. Pewnie ta kwota lub przeważająca jej część i tak była zaplanowana w budżecie miasta na 2019 r. na wzrost płacy minimalnej o 150 zł. do sumy 2250 zł.  Apelujemy do prezydenta i większości koalicyjnej w Radzie Miasta   o konkretne a nie pozorowane działania doprowadzające do zrównania wynagrodzenia  pracowników DPS z innymi pracownikami pomocy społecznej we Włocławku.

Z zarzutami sformułowanymi w piśmie nie zgadza się odpowiadająca w ratuszu za sprawy społeczne zastępczyni prezydenta. Podkreśla, że przewijająca się w obu pismach informacja o 200 złotowej podwyżce jest niezrozumiała, bo takiej propozycji nie było:

Absolutnie dementuję, że była jakakolwiek propozycja podwyżek o 200 złotych – mówi Domicela Kopaczewska – Jeśli robimy symulację, to przyjmujemy jakieś kwoty: 200, 400, czy inną. Natomiast nie było takiej propozycji.

Symulacje o jakich wspomina Domicela Kopaczewska to wynik analiz, jakie w tej chwili trwają w ratuszu. Zastępczyni prezydenta dodaje, że te analizy i rozmowy przebegają w tej chwili nie tylko w Urzędzie, ale także w podległych mu jednostkach opieki społecznej. Władze miasta rozmawiają także z radnymi:

Bo to oni będą w ostateczności decydować jak będzie wyglądał projekt budżetu – dodaje – Musimy również mówić o wysokości dochodów, żeby zwiększyć wydatki na wynagrodzenia, na wydatki bieżące, uznając zasadność potrzeb w tym zakresie.

Domicela Kopaczewska nie zgadza się także z argumentacją dotyczącą dysproporcji zarobków w MOPR i DPS, jaka jest podnoszona przy okazji dyskusji. Podkreśla inną strukturę zatrudnienia w obu placówkach.

One nie są tak zróżnicowane, jak mówi w stanowisku klub radnych PiS – tłumaczy powołując się na wynik prowadzonych w ratuszu analiz – W MOPR jest mniej pracowników administracji i obsługi i ich poziom wynagrodzenia w strukturze wynagrodzeń jest troszeczkę niższy. Porównywanie wprost nie jest wiążące.

Jak więc potoczą się losy płacowych postulatów pracowników DPS-ów? Wciąż nie wiadomo. Nie jest jasnym też, czy rzeczywiście zmieniony zostanie projekt przyszłorocznego budżetu, tak by wyjść na przeciw oczekiwaniom zatrudnionych. Jeśli tak, jakie będą propozycje ratusza? Do tematu wrócimy.

Komentarze (1)


Społecznik 2.0 (2018-12-06 08:31:56) Zgłoś do moderacji
Czy Rada miasta podnosząc wynagrodzenie prezydentowi o 700zł brała pod uwagę dochody miasta?

Dodaj swój komentarz