MOPR podsumował spotkanie z przedstawicielami NFZ

2018-10-02 12:57:25, Maciej Kowalczyk

W miniony czwartek. z inicjatywy Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej spotkanie z przedstawicielami Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Delegatura we Włocławku.

Spotkanie było skierowane do osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów oraz członków rodzin (mieszkańców miasta Włocławek) w celu przekazania kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania dofinansowań ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiciele NFZ bardzo szczegółowo omówili w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie/refundację do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych powołując się na wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie które reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. (DZ.U. 2013 poz. 1565).

Ponadto osobom niepełnosprawnym przedstawione zostały procedury ubiegania się o sanatorium finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz inne rodzaje świadczeń i usług udzielanych przez lecznictwo uzdrowiskowe, które można podzielić na: leczenie stacjonarne (szpitalne i sanatoryjne) oraz leczenie ambulatoryjne (przychodnia uzdrowiskowa).

Omówiony został również temat darmowych leków dla osób powyżej 75 roku życia, które reguluje Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

(inf. prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz