Deratyzacja - Straż przypomina o obowiązku

2018-09-28 13:41:36, Maciej Kowalczyk

Straż Miejska przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości, odpowiedzialnym za przeprowadzenie deratyzacji, że w okresie od 15 września do 15 października należy wykonać obowiązkową deratyzację budynków.

Dla przypomnienia: wiosną deratyzację przeprowadza się w dniach od 15 marca do 15 kwietnia. Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także z zapisów prawa miejscowego.

Art. 22.1. ustawy wskazuje, że: „Właściciel , posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”.

W dniach od 16 do 30 października br. strażnicy miejscy skontrolują wykonanie deratyzacji.

(inf prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz