Budżet Obywatelski - czas na głosowanie

2018-08-20 10:13:35, Maciej Kowalczyk

Głosowanie trwa od 20 sierpnia do 7 września. Każdy mieszkaniec Włocławka, który ukończył 16 lat może zagłosować na propozycje zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Na jakie propozycje można głosować? Pisaliśmy o tym w piątek.  Przypomnijmy pokrótce, że na listach znalazło się ich siedemdziesiąt, w tym: 17 projektów w puli ogólnomiejskiej, 16 projektów dla Śródmieścia, 9 projektów dla Zazamcza, 8 projektów dla Małego Południa, 3 projekty dla Zawiśla, 7 projektów dla Kazimierza Wielkiego, 4 projekty dla Dużego Południa, 6 projektów dla Michelina.

Można zagłosować tylko na jednej karcie do głosowania (za pośrednictwem Internetu lub karty do głosowania w formie papierowej) i oddać maksymalnie dwa głosy: jeden głos na propozycje z puli okręgowej oraz jeden głos na propozycje z puli ogólnomiejskiej. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, a także w przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby niebędące mieszkańcami, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Wybrane do realizacji zostaną propozycje, które uzyskają kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2019. Zasada ta obowiązuje dla puli ogólnomiejskiej i okręgowej.

W przypadku gdy środki na realizację kolejnej propozycji z listy propozycji, które otrzymały największą liczbę głosów nie będą wystarczające, uwzględniona zostanie pierwsza z następnych propozycji na liście, której koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków w danym okręgu. Zasada ta obowiązuje dla puli ogólnomiejskiej i okręgowej.

Teraz najważniejsze. Jak głosować?

Można to uczynić poprzez:

- system do głosowania dostępny na stronie internetowej bo.wloclawek.eu

- przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, z dopiskiem: Budżet Obywatelski miasta Włocławek na rok 2019,

- wrzucenie karty do głosowania do urn wystawionych w: budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a, siedzibie włocławskiej Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

Karty do głosowania dostępne są na stronie internetowej BO oraz portalu Urzędu Miasta  lub w formie papierowej w siedzibach instytucji, w których wystawione są urny.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz