Zespół Szkół Ekonomicznych do modernizacji

2018-08-14 10:36:17, Maciej Kowalczyk

Urząd miasta ogłosił przetarg nieograniczony na modernizację budynków włocławskiego "Ekonomika". Wykonawca stanie przed zadaniem rozbudowy i przebudowy budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym.

Zakres branży budowlanej obejmuje: dostosowanie budynku do nowego układu funkcjonalnego po rozbudowie o pomieszczenia sanitarno – socjalne przy sali gimnastycznej oraz przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby klas lekcyjnych w części istniejącego łącznika.

Zakres branży sanitarnej obejmuje wymianę instalacji wewnętrznych: instalacji wodno – kanalizacyjnej bytowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, instalacji ogrzewania co, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji chłodzenia, oraz budowę instalacji zewnętrznych – instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie włączenia odpływów ścieków sanitarnych z budynku do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na terenie inwestycji.

Zakres branży elektrycznej i teletechnicznej obejmuje m.in. : instalację oświetlenia podstawowego, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalację gniazd wtyczkowych, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, przeciwpożarowych, system sygnalizacji pożaru.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy składać do 27 sierpnia 2018 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest pod  tym adresem.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz