Dobry Start - od dziś wnioski także na papierze

2018-08-01 08:19:24, Maciej Kowalczyk

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Według rządowych szacunków wsparcie obejmie 4,6 miliona uczniów.

Przypominamy, że we Włocławku wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10, a rodziny zastępcze mogą dokonać formalności w Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Żytniej 58.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz