Zamknij X

Dobry Start - 1 sierpnia startują papierowe wnioski

2018-07-26 08:34:10, Maciej Kowalczyk

Już od 1 sierpnia można będzie składać wniosek o świadczenie w programie "Dobry Start" w formie papierowej. Już w tej chwili, wszyscy zainteresowani mogą złożyć wniosek on-line. Formalności można dokonać poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.

W wersji papierowej wniosek można będzie składać od 1 sierpnia br. w tych samym miejscu, gdzie wnioski o 500+, a zatem we Włocławku wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10, a rodziny zastępcze będą mogły dokonać formalności w Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Żytniej 58.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny.

Obszerna informacja na ten temat jest dostępna na stronie internetowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz