Innowatorzy i wynalazcy z włocławskiego „Elektryka”

2018-05-24 11:29:25, Maciej Kowalczyk

Weronika Zając i Przemysław Suski oraz Paweł Krieger i Natalia Szczepanowska - uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku zostali laureatami i finalistami tegorocznej edycji ogólnopolskiej OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI, blok A – innowacje, w kategoriach: pomoc techniczna oraz pomoc dydaktyczna.

Uczniowie uzyskali tytuły MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2017/2018 i będą zwolnieni z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w części teoretycznej.

Weronika Zając i Przemysław Suski, uczniowie klasy III – technik elektronik stworzyli i udokumentowali pracę pn. „Zasilacz awaryjny o bardzo dużej stabilności i ciągłości napięcia wyjściowego 230V AC”. Paweł Krieger i Natalia Szczepanowska, uczniowie klasy III - technik informatyk nagrali film w postaci poradnika pn. „Praktyczne zasady tworzenia sieci teleinformatycznych w technologii światłowodowej”.

Opiekunami zespołu elektroników był mgr inż. Tadeusz Chojecki, a zespołu informatyków mgr inż. Andrzej Krieger – nauczyciele zajęć zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

Uroczyste podsumowanie ogólnopolskich zmagań Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, bloku a – Innowacje odbędzie się dnia 7 czerwca w Warszawie. Organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz