15-osobowy bus przekazany dla Szkoły Podstawowej nr 5

2018-04-24 10:15:50, Maciej Kowalczyk

W poniedziałek 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste przekazanie busa dla Szkoły Podstawowej nr 5 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Intgracyjnymi przy ul. Wienieckiej już od 1996 roku organizuje przewozy niepełnosprawnych uczniów, czyli od momentu, kiedy w szkole utworzono pierwsze klasy integracyjne. Na dzień dzisiejszy z tej formy pomocy korzysta 68 uczniów z niepełnosprawnością, w tym 9 na wózkach inwalidzkich.

Przekazany pojazd to 15-miejscowy Ford Transit przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód został zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość zakupu busa to kwota w wysokości 152 852, 00 zł. 70% tej kwoty (106 996,00zł) to kwota przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach złożonego wniosku, natomiast 30% wartości zakupu – czyli 45 855,00 zł to wkład własny Gminy Miasto Włocławek.

Podczas przekazania autobusu nastąpiło symboliczne przecięci wstęgi z udziałem oficjalnych gości – prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego, zastępcy prezydenta Włocławka Barbary Moraczewskiej, dyrektora MOPR-u Piotra Grudzińskiego oraz dyrektora szkoły Doroty Grzybowskiej.

Społeczność szkolna wyraziła podziękowania zarówno władzom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz władzom miasta i wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu pojazdu. Nowy bus pozwoli usprawnić dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne w komfortowych warunkach.

Poniżej publikujemy zdjęcia z uroczystego przekazania pojazdu.
Zdjęcia dzięki Szkole Podstawowej nr 5 we Włocławku http://www.sp5.edu.pl 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz