Ruszyła tegoroczna edycja akcji „Drzewko za butelkę”

2018-04-18 09:44:29, Maciej Kowalczyk

ANWIL S.A. przystąpił do organizacji XVI edycji akcji ”Drzewko za butelkę” we Włocławku. Inicjatorem akcji jest Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Akcja jest konkursem na zebranie jak największej liczby butelek typu PET, za zebrane butelki placówki biorące udział w przedsięwzięciu otrzymują drzewka i krzewy do posadzenia w swoim otoczeniu. Konkurs ma wymiar edukacyjny, uczy wrażliwości na otaczające środowisko i jego stan, włącza młode pokolenie w nurt aktywności prospołecznej. Akcja cieszy się ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem ze strony dzieci.

W ubiegłym roku podczas XV edycji dzieci z włocławskich szkól i przedszkoli zebrały rekordową liczbę butelek: 627 569 sztuk oraz posadziły 175  drzewek i krzewów. Włocławskie placówki oświatowe z sukcesami uczestniczą w akcji od samego początku i wielokrotnie wyróżniały się pod względem liczby zebranych butelek.

Udział w tegorocznej edycji zadeklarowało 11 szkół podstawowych i 17 przedszkoli. Finał akcji dla wszystkich dzieci biorących udział w przedsięwzięciu odbędzie się 12 czerwca w Centrum Kultury Browar B.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz