Regulamin Ogłoszeń

REGULAMIN I ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.Q4.PL

 

 1. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia. 
 2. Osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Portal internetowy www.q4.pl umożliwia publikację ogłoszenia w wersji bezpłatnej i płatnej.
 4. Osoba zlecająca umieszczenie ogłoszenie dotyczącego sprzedaży lub wynajmu musi podać  cenę dotyczącego przedmiotu sprzedaży lub najmu.
 5. Ogłoszenie dodane na stronę internetową jest dostępne w serwisie przez 28 dni i może zostać usunięte (wyłączone) wcześniej przez osobę zamieszczającą za pomocą linku przesłanego na adres poczty elektronicznej, lub pracownika Q4.
 6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.
 7. Redakcja portalu internetowego www.q4.pl zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia ogłoszeń mogących naruszać prawa innych osób, naruszających ogólno przyjęte normy etyczne, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu.
 8. Portal internetowy www.q4.pl zastrzega sobie prawo nie publikowania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zabrania się umieszczania ogłoszeń:
  1. treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową;
  2. towarzyskich zawierających w treści przykładowe sformułowania:  ”sponsora..., dyskrecja 100%, dyskrecja zapewniona..., pomoc finansowa..., za pomoc oferuję..., w celu niezobowiązujących spotkań, z własnym lokum, zafunduję..., stypendium ufunduję..”. i innych z wyraźnym podtekstem erotycznym;
  3. zawierających treść karalną;
  4. zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
  5. godzących w dobra osobiste osób trzecich;
  6. dotyczących:
 • środków odurzających i psychotropowych;
 • przedmiotów, których wprowadzanie do obrotu jest prawnie zabronione;
 • napojów alkoholowych;
 • wyrobów tytoniowych;
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach losowych, piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, 
 • leków i środków farmaceutycznych;
 1. Redakcja www.q4.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia.
 2. W portalu www.q4.pl publikowane są tylko ogłoszenia nadsyłane przez osoby prywatne, wyjątek stanowi kategoria ''Dam Pracę'', w której ogłaszać mogą się firmy.
 3. Wysłanie ogłoszenia do publikacji jest równoznaczne ze zgodą autora na publikację zawartych w nim treści, z uwzględnieniem danych przesłanych za pomocą formularza.
 4. Portal internetowy www.q4.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły pracę portalu internetowego www.q4.pl.
 5. Administrator portalu Q4 jest zobowiązany udostępnienie wszelkich danych mogących pomóc zidentyfikowanie autora ogłoszenia na wniosek Policji, Sądu, Prokuratury i innych organów mających odpowiednie uprawnienia.
 6. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela portalu internetowego www.q4.pl,  w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie portalu internetowego www.q4.pl.
 7. Redakcja portalu internetowego www.q4.pl  nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania przeredagowywania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy publikacji bez podawania przyczyny. Redakcja nie zapewnia także stałego układu graficznego opublikowanego ogłoszenia.

 

Włocławski Portal Internetowy

"www.q4.pl"