Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

2024-06-25 10:56:10, Q4

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Zadanie realizować będą:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Piękna 34 z Bydgoszczy, kwota przyznanej dotacji: 7.293.600,00 zł;
2. Polski Czerwony Krzyż, ul. Zduńska 14, Włocławek, kwota przyznanej dotacji: 5.400.000,00 zł;
3. Spółdzielnia Socjalna EMPATIA, ul. Brzeska 15, Włocławek, kwota przyznanej dotacji: 4.714.500,00 zł.

Zarządzenie Prezydenta w powyższej sprawie opublikowane jest pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/9429/zarzadzenie-nr-2882024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-19-czerwca-2024-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszych-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-organizowaniu-i-swiadczeniu-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-w-miejscu-ich-zamieszkania-we-wszystkie-dni-tygodnia-na-terenie-miasta-wloclawek-w-okresie-od-1-lipca-2024-r-do-30-czerwca-2026-r.html

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz