To już ostatnie dni na rozliczenie się z ZUS-em

2024-05-29 10:05:53, Q4

Do końca maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy tj. od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i opłacający składki sam za siebie, składają własne oświadczenie.

 

Na świadczeniu lub zasiłku przedemerytalnym można dorabiać, ale trzeba uważać na limity zarobkowe. Są one niższe niż dla wcześniejszych emerytów czy rencistów i wynoszą 25 proc. oraz
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie — informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zaświadczenia i oświadczenia
Osoby, które dorabiały do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego od 1 marca 2023 r. do
29 lutego 2024 r., muszą do 31 maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy (lub oświadczenie – gdy sami płacą za siebie składki) o wysokości dodatkowych przychodów.
Na podstawie przedłożonego dokumentu ZUS porówna przychód z tzw. kwotami granicznymi i ustali, czy świadczenie za rok rozliczeniowy 03/2023-02/2024 było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też zawyżonej lub zaniżonej. Warto dopilnować, aby wystawione przez pracodawcę zaświadczenie zawierało przychody osiągnięte w poszczególnych miesiącach, wówczas ZUS będzie mógł rozliczyć świadczenie w wariancie miesięcznym albo rocznym w zależności co będzie korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek rozliczenia z przychodu dotyczy również osób pracujących za granicą, a także powołanych na członka rady nadzorczej – dodaje rzeczniczka.

Ile można było dorobić
Osoby, które w okresie rozliczeniowym 03/2023-02/2024 nie przekroczyły kwoty dodatkowych zarobków wynoszących 19 039,20 zł brutto mają prawo do pełnej wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Jeśli przychód przekroczył tę kwotę, ale nie był wyższy niż 53 308,80 zł brutto, to ZUS dokona potrąceń ze świadczenia o kwotę przekroczenia. Przy czym gwarantowana kwota świadczenia nie może być niższa niż 800,35 zł. Natomiast, jeśli przychód przekroczył roczną graniczną kwotę przychodu tj. 53 308,80 zł brutto oznacza to, że świadczenie czy zasiłek w całym okresie rozliczeniowym powinno być zawieszone. ZUS w takiej sytuacji ustali jaką kwotę trzeba będzie zwrócić do ZUS-u.

(inf. prasowa ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz