Otwarty konkurs ofert na opiekę wytchnieniową

2024-04-11 12:51:14, Q4

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Zadanie to będzie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Szczegóły otwartego konkursu ofert znaleźć można pod linkiem.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz