Wybór Rektora w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

2024-02-29 15:01:44, Q4

27 lutego br. przeprowadzono wybory rektora na kadencję 2024-2028 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Jedynym kandydatem był dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS. Od 2020 roku pełnił funkcję rektora Akademii. Elektorzy jednogłośnie powierzyli mu misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata. Za kandydaturą głosowało 15 osób, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych. Nowa kadencja Jego Magnificencji rozpocznie się 1 września br.

Dr Robert Musiałkiewicz (ur. 1977) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam również uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Od 2020 roku Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Wcześniej pełnił funkcję prorektora ds. nauczania i studentów (2015-2020). Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą oraz pracował w organach spółek kapitałowych. Był koordynatorem projektów z zakresu transferu wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz na uczelniach w Hiszpanii, Portugalii i na Litwie. Jest członkiem zespołu ekspertów EVET (European Vocational Education and Training) oraz zespołów ds. szkolnictwa wyższego. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawa publicznego, samorządności terytorialnej oraz problematyki szkolnictwa wyższego. W maju 2023 roku został wybrany na Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

(Inf. prasowa PANS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz