Yacht Club Anwil zaprasza na szkolenie

2023-08-16 14:08:05, Q4

Yacht Club Anwil zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące kursów na patent żeglarski żeglarza jachtowego. Początek spotkania w czwartek 17 sierpnia o godzinie 18:00.

Szkolenie na patent żeglarski: ŻEGLARZ JACHTOWY (PZŻ) - INNLAND SKIPPER (ISSA) (zgodnie z programem i zaleceniami PZŻ na 2023 r.)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (kurs „JESIEŃ”)

czwartek, 17 sierpnia 2023, godz. 18:00 ..
MARINA ZARZECZEWO, ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK
Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie
Kontakt: biuro@yca.pl tel.: 54 255 02 55

Warunki uczestnictwa w szkoleniu (ilość miejsc ograniczona):

• Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie
żaglowym;

• Ukończone 14 lat (do egzaminu można przystąpić po ukończeniu 14 lat);

• Pisemna zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę

niepełnoletnią;

• Opłacenie rat w obowiązujących terminach.

Harmonogram zajęć: od 33. do 39./40. tygodnia roku 2023.

• Zajęcia teoretyczne – odbywać się będą bezpośrednio lub on-line.

• Zajęcia praktyczne - terminy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez
instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.

Opłata za samo szkolenie /płatne przelewem na konto/:

wynosi 1300,- PLN (młodzież ucząca się 900,- PLN )* - 30% zniżka od YCA.

• I rata - kwota 1000,- ( młodzież 600,- ) zł płatna do dnia 22 sierpnia 2023 r.

• II rata - kwota 300,- ( młodzież 300,- ) zł płatna do dnia 22 września 2023 r.

* – uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji

Wpłaty należy dokonywać na konto YACHT CLUB ANWIL,
w BOŚ S.A. nr 70 1540 1069 2001 8701 3387 0002, koniecznie z dopiskiem:
„Szkolenie żeglarskie JESIEŃ 2023 + imię i nazwisko uczestnika”

Przełożonym uczestników i instruktorów szkolenia będzie Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego YCA (w skrócie KWŻ)

• Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński tel.: 695 102 469

EGZAMIN (w gestii Polskiego Związku Żeglarskiego) – egzaminatorzy PZŻ.

Termin egzaminu w Marinie Zarzeczewo podany zostanie po rozpoczęciu zajęć.

Ważne informacje dotyczące zasad egzaminu dostępne na stronie PZŻ:

a/ „Jak przystąpić do egzaminu …” https://pya.org.pl/polski-zwiazek-żeglarski/page/jakprzystapic-do-egzaminu-na-patent-zeglarza-jachtowego/;

b/ „Opłata za egzamin …” https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/cennik/;

c/ „Zakres wymagań egzaminacyjnych …” https://pya.org.pl/polski-zwiazekzeglarski/page/zakres-wymagan-egzaminacyjnych-na-patent-zeglarza-jachtowego/.

(Inf. prasowa YCA)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz