Nasze szkoły kształcą przyszłych specjalistów, trwa nabór

2023-05-22 05:29:32, Q4.pl

Do 16 czerwca potrwa elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. We włocławskich placówkach przygotowano łącznie 1700 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych. Planuje się 58 klas, w tym 26 w technikach, 23 w liceach i 9 w szkołach branżowych.

Oferta edukacyjna jest różnorodna, są też nowości. Warto wymienić takie kierunki, jak: technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych, technik–robotyk w Zespole Szkół Technicznych i technik-automatyk w Zespole Szkół Elektrycznych.

Oferta edukacyjna każdej ze szkół jest dostosowana do rynku pracy. Przykładem zeszłoroczna oferta IV LO im. K.K. Baczyńskiego – klasa vlogersko-medialna czy klasa przygotowania wojskowego pod patronatem MON, III Liceum im. Marii Konopnickiej otwiera klasę biologiczno-chemiczną z elementami biotechnologii. To przykład poszukiwania i kształcenia zgodnie z wymogami współczesności. Szkoły współpracują z otoczeniem naukowym i gospodarczym. Stad umowy i porozumienia z uczelniami i dużymi przedsiębiorcami. To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście szkół kształcących w zawodzie, ze względu na praktyczny wymiar nauki. - mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka

Włocławskie szkoły średnie dbają też o swoje zaplecze materialne. W latach 2018-2023 w ramach 7 dużych projektów unijnych pozyskaliśmy ponad 14,5 milionów złotych: laboratoria, pracownie, sprzęt, doskonalenie nauczycieli i uczniów, kursy, podnoszenie kompetencji.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz