Można już składać wnioski w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

2023-05-09 04:52:53, Q4.pl

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Cel Programu to poprawa jakości powietrza, a tym samym zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Program „Ciepłe Mieszkanie” adresowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Miasto Włocławek. Finansowe wsparcie można uzyskać na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz na:

  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
  • Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej, lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wnioski od chętnych właścicieli mieszkań przyjmowane są w sposób ciągły, do czasu wyczerpania środków, od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3 Maja 22.

Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Warunki ubiegania się o dofinansowanie można znaleźć w plikach załączonych do materiału przewodniego, na stronie: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/program-cieple-mieszkanie-2/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz