Bezpieczna Polska - debata w KSW

2023-03-20 14:25:05, Q4

W minioną sobotę w gmachu Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyła się debata ekspercka poświęcona kształceniu w klasach mundurowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb, dyrektorzy i uczniowie szkół.

Tematem włocławskiej konferencji było kształcenie, ale też rola młodych w kształtowaniu obrazu bezpieczeństwa kraju:

Rozmawiamy dziś w Polsce szeroko o bezpieczeństwie (…) we Włocławku rozmawiamy o roli młodych w podnoszeniu bezpieczeństwa Polski, o kształtowaniu postaw proobrommych i patriotycznych – mówiła obecna na spotkaniu poseł Joanna Borowiak.

Młodzi ludzie obecni na spotkaniu mogli zapoznać się z perspektywami, jakie przynosi im służba wojskowa, w jednostkach WP lub Wojskach Obrony Teryrorialnej.

Ta ścieżka rozwoju zawodowego staje się coraz bardziej popularna wśród młodych ludzi. Jak zauważają przedstawiciele służb mundurowych atutem takiego wyboru jest stabilność i przewidywalność zatrudnienia.

Dobrym przygotowaniem do służby jest nauka w klasach mundurowych, które także cieszą się olbrzymim zainteresowaniem i nie wszyscy kandydaci mogą zasiąść w szkolnych ławach. Tak jest na przykład w Zespole Szkół Akademickich, gdzie, jak mówi dyrektor placówki szansę na naukę mają tylko najlepsi uczniowie, którzy pomyślnie przeszli test sprawnościowy i mogą pochwalić się dobrymi stopniami na świadectwie ukończenia ósmej klasy. Dlaczego warto podjąć takie wyzwanie? Jak wyjaśnia Zbigniew Suszyński jest to istotne dla tych, którzy już zaplnowli swoją przyszłość i widzą ją w mundurze.

Uczestniczymy w programach Ministerstwa Obrony Narodowej. Nasi uczniowie kończąc szkołę, są już przygotowani do służby wojskowej. Odbywają tylko krótkie, 12- dniowe przeszkolenie, składają przysięgę, otrzymują książeczki rezerwisty i wybierają – albo zostają w wojsku, albo wracają do cywila - mówi dyrektor Suszyński.

W ZSA do klas mundurowych uczęszcza 560 spośród 800 uczniów placówki.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz