Szukamy naszych „Wspaniałych”, zgłoszenia do 24 lutego

2023-02-15 08:54:30, Q4.pl

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” - edycja XXIX, który służy promowaniu idei wolontariatu oraz zwróceniu szczególnej uwagi na młodych ludzi poświęcających swój wolny czas angażując się bezinteresownie w pomoc innym.

Konkurs skierowany jest do uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu, dzieci i młodzieży (10-20 lat) zaangażowanych w wolontariat.

Celem konkursu „Ośmiu wspaniałych” jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie życzliwości na co dzień, jako przeciwdziałaniu agresji i brutalizacji życia.

Komisja konkursowa dokona oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami, które odbędą się na początku marca 2023 r.. Na tej podstawie wybranych zostanie ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych) oraz ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). Wyróżnienia otrzymają też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej. Zgłoszenia indywidualnych kandydatów lub grupowe mogą składać zarówno nauczyciele, opiekunowie, jak i przedstawiciele społeczności lokalnych.

Zgłoszenia należy składać do 24 lutego 2023 roku. Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe osobiście do pokoju nr 34 w Urzędzie Miasta Włocławek – Wydział Edukacji, drogą pocztową na adres Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek z dopiskiem Wydział Edukacji pokój 34 lub elektronicznie na adres mailowy abialopiotrowicz@um.wloclawek.pl

W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie w formie elektronicznej, należy dostarczyć również formę papierową, ze względu na konieczność posiadania przez organizatora konkursu wszelkich zgód zawartych w formularzu.

Wszelkie informacje wraz z kartami zgłoszeń: http://swiatnatak.pl/8-wspanialych-zgloszenia/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz