O wyzwaniach w wolontariacie i nie tylko. NGO'sy spotkały się we Włocławku

2022-11-16 14:23:06, Q4.pl

Organizacje pozarządowe są w naszym mieście od dłuższego czasu. Eurointegracja, Szlachetna Paczka, czy Caietanus na stałe wpisały się do włocławskiego krajobrazu. Wojna w Ukrainie czy postpandemiczna rzeczywistość zmieniły funkcjonowanie NGO'sów. O swoich doświadczeniach, przedstawiciele organizacji mogli porozmawiać na Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych.

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek to platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Obecnie Forum jest stałym punktem współpracy na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy m.in. w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028.

Okres pandemii a potem wojny w Ukrainie pokazał jak wiele znaczą organizacje pozarządowe. Bardzo często to na ich barkach spoczywał ciężar organizowania pomocy dla zarówno podczas pandemii jak i dla uchodźców. Ciesze się że możemy uhonorować działalność pozarządówek w naszym mieście – mówi Marek Wojtkowski, prezydent miasta.

Forum jest otwartą i dobrowolną formą współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, które działają na terenie Włocławka lub na rzecz jego mieszkańców.

Trzeci sektor jest bardzo wrażliwy na wszelkie przemiany polityczne i sytuacje prawną. W organizacjach musi dojść do profesjonalizacji, wymagają coraz więcej ekspertów aby funkcjonować. Dodatkowo pandemia, czy wojna na Ukrainie są dużym testem dla każdej organizacji – mówi Honorata Maj, dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Forum jest także cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych. Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami włocławskiego sektora pozarządowego.

Rok temu mieliśmy bardzo ciekawą debatę o sytuacje organizacji po pandemii COVID-19, a w tym momencie mamy debatę o sytuacji organizacji w czasie wojny. Pokazuje nam to tylko to, że tych potrzeb z roku na rok jest paradoksalnie coraz więcej. Organizacji jest więcej, wolontariuszy jest więcej, ale te potrzeby się zmieniają. To trochę przerażające, ale pokazuje niesamowitą naturę tych organizacji które działają na rzecz drugiego człowieka. - mówi Michał Pezner z kujawsko-pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, czy też upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych poprzez organizowane w ramach Forum warsztaty, porady, szkolenia oraz panele dyskusyjne.

Rozmawialiśmy o tym na ile pomoc ta już jest systemowa, a na ile bazuje na porywie serca Polaków. Rozmwialiśmy o potrzebach które mamy i współpracy między nami, a jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami integracji społecznej. Dzieliliśmy się także wyzwaniami które przed nami stoją, oraz rozmawialiśmy o pewnych napięciach które mogą powstawać wobec tej zmieniającej się rzeczywistości – mówi Janusz Kazimierczak z Fundacji Dialogu w Toruniu

Na tegorocznym Forum odbyły się następujące przedsięwzięcia:

  • Debata o kondycji wolontariatu w czasie wojny
  • Sesje plenarne z udziałem wyjątkowych gości
  • Kawa z ekspertami
  • Otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej
  • Szkolenia dotyczące współpracy międzypokolejniowej i rozwoju NGOsów

W forach tego typu najważniejsze jest poznawanie innych ludzi, rozmowy kuluarowe, spotkanie i wymiana doświadczeń, nauka jak można się wspierać. Ostatnie miesiące nauczyły nas że partnerstwo, współpraca, wymiana doświadczeń, wiedzy czy sprzętu bardzo pomaga organizacjom pozarządowym. Mocom organizacji pozarządowych jest właśnie to że się spotykami, rozmawiamy. Bez takich forów jak to, nie byłoby to możliwe – mówi Marcin Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Polkowisko

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz