Oblicza Młodej Sztuki

2022-06-24 08:50:00, Q4.pl

24 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 Centrum Kultury Browar B. zaprasza na wernisaż IX edycji wystawy Oblicza Młodej Sztuki.

Jak co roku na wystawie zaprezentowane zostaną prace utalentowanych uczestników sekcji plastycznych, powstałe w roku artystycznym 2021/2022.

Cieszące się dużym powodzeniem zajęcia prowadzą instruktorzy z dużym doświadczeniem artystycznym i pedagogicznym. Aktualnie w Pracowni Edukacji Plastycznej działa osiem sekcji plastycznych skierowanych do różnych wiekowo uczestników: Ceramika; Dźwiękoplastyka; Esy-floresy; Grafika, malarstwo i rysunek; Tkactwo; Malarstwo i rysunek 15+; Podstawy technik plastycznych oraz Techniki eksperymentalne. Stąd też ogromna różnorodność przedstawianych na wystawie prac.

Pełna informacja na ten temat tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz