Spotkanie warsztatowe w ramach drugiego etapu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Kujawy 2035

2022-06-14 08:51:07, Q4.pl

W środę 22 czerwca w godzinach 13:00-16:00 w Urzędzie Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13, sala nr 4) odbędzie się spotkanie warsztatowe w ramach drugiego etapu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Kujawy 2035.

Zapisy na spotkanie dostępne są tutaj.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wnioski z diagnozy sytuacji transportowej w obszarze WłOF; omówione zostaną metody współpracy samorządów w zakresie organizacji wspólnego transportu publicznego oraz możliwości przeniesienia doświadczeń z tej kooperacji na Włocławski Obszar Funkcjonalny (WłOF). W części warsztatowej wspólnie z uczestnikami spotkania wypracowane zostaną kierunki działań dla obszaru WłOF będące odpowiedziami na następujące pytania: Jakie powinny być efekty realizacji PZMM WłOF? Jakie są możliwe scenariusze rozwoju mobilności we WłOF? Jakie działania pasują do scenariusza minimalnego, a co powinniśmy starać się osiągnąć w wariancie maksymalnym? Jak mierzyć skuteczność działań i stworzyć plan, który będzie wykonalny? Kto odpowiada za skuteczność realizacji działań?

PZMM Kujawy 2035 to wizja przyszłości dla różnych form przemieszczania się na obszarze 14 gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal (miasto), Kowal (gmina wiejska), Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek (miasto na prawach powiatu), Włocławek (gmina wiejska). Celem projektu jest stworzenie w całym obszarze WłOF zintegrowanego systemu mobilności, który pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.

Więcej informacji o spotkaniu i projekcie tutaj, oraz pod adresem mailowym krzysztof.rucinski@zdgtor.pl.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz