Rozpoczęły się prace związane z budową Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości

2022-04-19 08:21:44, Q4.pl

Przebudowa kamienicy przy ul. 3 Maja 18 to jeden z kluczowych projektów wpisanych do Gminnego Projektu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Nieruchomość o powierzchni 995 metrów kwadratowych zostanie przebudowana i zyska nową funkcję społeczna-kulturalną. Działać tu będzie inkubator podmiotów ekonomii społecznej, punkt doradztwa prawno–zawodowego, bank pracy, kawiarnia obywatelska oraz Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

Wykonawcą robót jest firma Kamaro. Koszt prac wyniesie 8 900 000 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniesie 7 983 429,83 zł.

Pełna informacja na ten temat tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz