Powstanie projekt przebudowy gmachu przy ul. 3 Maja 6

2022-03-04 08:22:17, Q4.pl

Został wyłoniony wykonawca, który opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową na projekt rozbiórki i odbudowy zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja 6 we Włocławku wraz z oficyną. Zajmie się tym PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec.

Nowo zaprojektowany budynek ma być odwzorowaniem istniejącego, wraz z odtworzeniem detali architektonicznych elewacji. Na parterze należy zaprojektować pomieszczenia świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na wyższych kondygnacjach są przewidywane mieszkania.

Szczegóły tego postępowania tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz