Nowoczesna pracownia badań w ANWILU

2022-01-31 11:39:28, Q4.pl

Jednym z celów biznesowych chemicznej spółki z Grupy ORLEN, czołowego polskiego producenta nawozów azotowych, jest utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz ciągłe ich doskonalenie. Nowym narzędziem, które pomoże w jego realizacji jest otwarta na początku roku pracownia badań własności fizycznych nawozów, której działanie koordynuje Obszar Strategii, Rozwoju i Innowacji.

Produkty nawozowe w trakcie operacji logistycznych takich jak transport czy składowanie, narażone są na działanie czynników atmosferycznych np. temperatury, wilgotności powietrza czy opadów. Niezwykle istotne jest również określenie optymalnych warunków i czasu ich przechowywania. Nowo otwarta pracownia pomoże w jeszcze bardziej precyzyjnym sposobie badania tych uwarunkowań.

W 2021 roku w ANWILU zainicjowano projekt związany z przygotowaniem, wyposażeniemi uruchomieniem pracowni badań fizycznych. W styczniu br. prace zostały ukończone i możemy się pochwalić wyjątkowym w historii ANWILU tego typu miejscem. Posiadanie własnej Pracowni Badań Fizycznych Nawozów pozwoli nam na bieżące testowanie nowych formuł nawozowych, badanie dodatków oraz utrzymanie najwyższej jakości naszych produktów – powiedział Łukasz Grabiński, dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji w ANWILU.

Wśród urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pracowni są między innymi laboratoryjny bęben do powlekania granul, grawimetryczny analizator sorpcji wody, automatyczny przesiewacz wibracyjny oraz optyczny analizator wielkości i kształtu cząstek. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko do badania właściwości mechanicznych granulatów, które zostało zaprojektowane specjalnie dla ANWILU i jest jedynym takim urządzeniem w Polsce i na świecie. Zadanie postawione przed badaczami to znalezienie korelacji wraz z określeniem wpływu czynników zewnętrznych na nawozy, a także przygotowanie na tej podstawie rekomendacji dla udoskonalenia procesu produkcji, sposobu sprzedaży i dystrybucji.

(Informacja prasowa ANWIL S.A.)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz